Actividades realizadas na Asociación de pensionistas e xubilados de Santiago durante o módulo de prácticas profesionais do programa PERSOA V

O día un de abril de 2014 comezaron as prácticas na UDP (Asociación de pensionistas e xubilados de Santiago ) dous dos alumnos da Especialidade de Dinamización xerontolóxica en entidades do terceiro sector do programa PERSOA V.

 

A día de hoxe realizaron diversas actividades e talleres tendentes a lograr a dinamización da asociación conseguindo a implicación do maior número de usuarios/as posible. Así, realizaron:

 

  • Talleres de memoria. Que teñen como obxectivo mellorar as  capacidades cognitivas dos/as usuarios/as e ao mesmo tempo realízanse exercicios para a mellora da súa psicomotricidade. Nelas trabállase sobre os recordos de palabras realizando xogos nos que se completan frases e se forman palabras mentres fan exercicios con pelotas. O número medio de usuarios/as e de 13.
  • Clases de informática. Teñen como obxectivo lograr a mellora das habilidades no emprego das ferramentas TIC. Imparten formación en Internet e manexo de ordenadores.
  • Actividades  lúdicas: xogos de mesa, excursións.
  • Clases de baile: Ten como obxectivo a estimulación cognitiva e a mellora e mantemento das capacidades físicas dos/as usuarios/as. Cunha media de dez usuarios/as.

 

O programa PERSOA V e unha acción desenrolada polo Departamento de emprego do Concello de Santiago de Compostela e  pertencente ao proxecto Pacto Polo Emprego Santiago subvencionado polo Fondo Social Europeo dentro do Programa Operativo “Adaptabilidade e Emprego” a través do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

 

 

O día un de abril de 2014 comezaron as prácticas na UDP (Asociación de pensionistas e xubilados de Santiago ) dous dos alumnos da Especialidade de Dinamización xerontolóxica en entidades do terceiro sector do programa PERSOA V.

 

A día de hoxe realizaron diversas actividades e talleres tendentes a lograr a dinamización da asociación conseguindo a implicación do maior número de usuarios/as posible. Así, realizaron:

 

  • Talleres de memoria. Que teñen como obxectivo mellorar as  capacidades cognitivas dos/as usuarios/as e ao mesmo tempo realízanse exercicios para a mellora da súa psicomotricidade. Nelas trabállase sobre os recordos de palabras realizando xogos nos que se completan frases e se forman palabras mentres fan exercicios con pelotas. O número medio de usuarios/as e de 13.
  • Clases de informática. Teñen como obxectivo lograr a mellora das habilidades no emprego das ferramentas TIC. Imparten formación en Internet e manexo de ordenadores.
  • Actividades  lúdicas: xogos de mesa, excursións.
  • Clases de baile: Ten como obxectivo a estimulación cognitiva e a mellora e mantemento das capacidades físicas dos/as usuarios/as. Cunha media de dez usuarios/as.

 

O programa PERSOA V e unha acción desenrolada polo Departamento de emprego do Concello de Santiago de Compostela e  pertencente ao proxecto Pacto Polo Emprego Santiago subvencionado polo Fondo Social Europeo dentro do Programa Operativo “Adaptabilidade e Emprego” a través do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas