O Pacto Local polo Emprego de Santiago de Compostela é unha iniciativa promovida pola Concellaría de Economia, Emprego, Comercio e Turismo do Concello de Santiago para, en colaboración con entidades do tecido económico e social da nosa cidade, desenvolver políticas activas de emprego que favorezan a creación de emprego estable e de calidade na nosa cidade, así como a mellora das cualificacións profesionais, co fin último dun desenvolvemento económico sostíbel que procure a inclusión social.