Realización dun Obradoiro de tecidos

Dende o día 1 de abril de 2014 tres alumnas da especialidade de :” Dinamización xerontolóxica de entidades do terceiro sector” están a facer prácticas na entidade Asociación Cultural Gallega de Formación Permanente de Adultos – ATEGAL.

 

A día de hoxe están participando na programación e posta en marcha de diferentes obradoiros que teñen como obxectivo principal mellorar a psicomotricidade dos/as usuarios/as.As actividades destes obradoiros tamén favorecen a estimulación cognitiva e con todo elo lógrase un envellecemento activo das/os usuarios/as.

 

Dentro destes obradoiros cabe destacar o Obradoiro de tecidos. É un obradoiro no que se pretende a realización de diferentes tipos de traballos, empregando variedade de tecidos: la, tela, feltro e incluso papel de xornais para simular tela. Con estes materiais realízase un obxecto cada semana para que poidan rematalo durante as dúas horas de duración do obradoiro. Máis que de elaborar obxectos decorativos, o que se pretende é facer obxectos aos que lles dean uso. Como: cestas de xornais trenzados, broches de feltro, alfombras de trapillo... 

 

Estas alumnas participan no itinerario de Especialista na dinamización xerontolóxica do terceiro sector  do programa  PERSOA V que  é unha acción desenrolada polo Departamento de emprego do Concello de Santiago de Compostela e  pertencente ao proxecto Pacto Polo Emprego Santiago subvencionado polo Fondo Social Europeo dentro do Programa Operativo “Adaptabilidade e Emprego” a través do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

Dende o día 1 de abril de 2014 tres alumnas da especialidade de :” Dinamización xerontolóxica de entidades do terceiro sector” están a facer prácticas na entidade Asociación Cultural Gallega de Formación Permanente de Adultos – ATEGAL.

 

A día de hoxe están participando na programación e posta en marcha de diferentes obradoiros que teñen como obxectivo principal mellorar a psicomotricidade dos/as usuarios/as.As actividades destes obradoiros tamén favorecen a estimulación cognitiva e con todo elo lógrase un envellecemento activo das/os usuarios/as.

 

Dentro destes obradoiros cabe destacar o Obradoiro de tecidos. É un obradoiro no que se pretende a realización de diferentes tipos de traballos, empregando variedade de tecidos: la, tela, feltro e incluso papel de xornais para simular tela. Con estes materiais realízase un obxecto cada semana para que poidan rematalo durante as dúas horas de duración do obradoiro. Máis que de elaborar obxectos decorativos, o que se pretende é facer obxectos aos que lles dean uso. Como: cestas de xornais trenzados, broches de feltro, alfombras de trapillo... 

 

Estas alumnas participan no itinerario de Especialista na dinamización xerontolóxica do terceiro sector  do programa  PERSOA V que  é unha acción desenrolada polo Departamento de emprego do Concello de Santiago de Compostela e  pertencente ao proxecto Pacto Polo Emprego Santiago subvencionado polo Fondo Social Europeo dentro do Programa Operativo “Adaptabilidade e Emprego” a través do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas